Ez a weblap Adobe Flash elemet tartalmaz, valamint ezek megjelenítéséhez a Javascriptek futtatását is engedélyezni kell!

Kérem töltse le a megjelenítéshez szükséges Flash Playert az Adobe honlapjáról és engedélyezze a Javascriptek futtatását.
 

BUSYS
PC-s DOS alapú viteldíj elszámoltató program
(1.3 verzió)

Készült: 2000.07.20
Készítette: Nagy Attila

1. Program indítása
A BUSYS program BTRIEVE adatbázis-kezelő rendszerrel készült, ezért a program elindítása előtt feltétlenül szükséges a BTRIEVE lokális (BTIRIEVE.EXE) vagy hálózati (BREQUEST.EXE) elindítása. Ezt vagy manuálisan vagy a B.BAT meghívásával végezhetjük. A program három alapvető állományból áll:
- BUSYS.EXE (futtatható program állomány)
- BUSYS.OVR
- BUSYS.INI

Az INI kiterjesztésű állomány tartalmazza a BUSYS program beállítási paramétereit (lásd 1.sz. melléklet).

Általános használati szabályok:
Adatbeviteli mezőkön a Tab vagy Ctrl+® billentyű-kombinációk előre, a Shift+Tab vagy Ctrl+¬ billentyű-kombinációk hátra mozognak. Minden adatbeviteli képernyő az "OK" gombra való ráállással és Enter lenyomásával fogadtatható el.

2. Bejelentkezés a programba
A program elindítása után, amennyiben a Btrieve adatbázis-kezelőt nem indítottuk el "AKTIVIZÁLJA A BTRIEVE-T" üzenet jelenik meg, amelyet az Esc billentyűvel lehet átlépni, valamint a "20. BTRIEVE NEM AKTÍV" hiba üzeneteket (minden szükséges adatállomány megnyitásakor) Esc billentyűvel átlépve Alt+X billentyűvel a programból kilépve a, Btrieve-t betöltve, újra próbálja meg a program indítását. Amennyiben a BTRIEVE aktív, a "Bejelentkezés" párbeszédablak jelenik meg, ahol nyilakkal kiválasztható, hogy milyen felhasználó néven kíván bejelentkezni.

Frissen telepített program esetén csak a Supervisor létezik, ilyenkor Supervisorként fel kell venni a felhasználókat.

A kiválasztott felhasználóra ráállva vagy Enter-t vagy Alt+O+Enter-t nyomva a program jelszót kér. Itt meg kell adni a felhasználó jelszavát, majd Enter-t nyomni és az "OK"-n újból Enter billentyűt kell használni. Ezután a program üdvözli a felhasználót és közli a belépési szintet. A felhasználók nevéhez definiált szintek közül a négyes a legmagasabb. A minimum hármas szintű felhasználónak joga van más felhasználókat felvenni, törölni és módosítani.

Az üdvözlő képernyőn Esc billentyűvel átlépve, egy információs panelen megjelenik a program neve, a felhasználó neve, a belépési szint és a gépkód.

A BUSYS program 10 gépet különböztet meg együttes munka közben, hálózaton. Az ezen a panelen látható gépkód jelzi, hogy a mi gépünk hányadik a belépők közül. Amikor a felhasználó az Alt+X billentyűvel kilép a programból a program felszabadítja a gép által használt gépkódot. Ctrl+Alt+Del vagy Reset gomb vagy hibával történő kilépés esetén a gépkód beragad és törölni vagyis nullázni csak minden felhasználó kilépése után, a BUSYS.MCH törlésével lehetséges. Az itt meghatározott gépkód határozza meg a felhasználó által készített listák utolsó jelzőszámát. Ez a gépkód különbözőség teszi lehetővé azt, hogy a két vagy több felhasználó, azonos listázó programmodult hajtson végre, és az eredményeket különböző listaállományokban kezelhesse.

Az információs panelen Esc billentyűvel léphetünk túl.

3. Alapképernyő
Az alapképernyőn két információs sor látható egy felső és egy alsó.
- A felső sor tartalmazza az alapmenüket, dátum és időpont felírást. Az időpont felírása a munkafolyamatok végrehajtása közben ("Dolgozom") szünetel.
- Az alsó információs sor a kilépés billentyű kombinációját és a forró billentyűket közli. A jobb alsó sarokban a szabad memória mennyisége látható, amennyiben ez a szám 3000 alá csökken Alt+X billentyűvel ki kell lépni a programból és újra kell indítani. Ugyanebben a sorban kapott helyet az aktuális adatállomány jelzője. A program indításakor ez BUSYS havi archivált adatok esetében BUSééhh formátumú.

4. Rendszer menü (o)
Meghívása az alapképernyőből Alt+Space billentyűkkel, vagy egérrel a felső információs sor bal szélén lévő ekvivalens (o) jelre történő rámutatással és kattintással történhet.

4.1. Rendszer alapmenü, Programról menüpont
Ezen menüpont alatt található az az információs panel, amely közli a felhasználó nevét, belépési szintjét és gépkódját.

4.2. Rendszer alapmenü, DOS PROMT menüpont
A DOS SHELL funkció meghívását teszi lehetővé DOS parancsok kiadására. A programba történő visszalépés Exit+Enterrel történik.

4.3. Rendszer alapmenü, Kalkulátor menüpont
Forró billentyű: Shift+F1.

Tetszőleges helyen behívható számológép, négy alapműveletre.

Kilépés: Esc.

5. Alapadat alapmenü
Meghívása: Alt+A, vagy egérrel a felső információs sor alapadat felírására való rámutatással történik.

5.1. Alapadat menü, Gépkocsivezetők almenü, Felvitel menüpont
- 6 számjegyű gépkocsivezető kód, a gépkocsivezető törzsszáma - egyedi azonosító nem duplikálható.

- Név: max. 50 betű hosszú.

- Szolgálati hely (SZH): gépkocsivezető szolgálati helye.

- Szolgálati hely 2 (SZH2): amennyiben a helyközi gépkocsivezető helyi üzletágban is dolgozhat, a helyi üzletág megjelölésére szolgál. Pénztárosok esetén feltétlenül szükséges a helyi szolgálati hely megadása, mert a Clapról a helyi bevétel rosszul összegződik. Csak helyközi profilban dolgozó esetén, megegyezhet az SZH mezővel.

Azonos törzsszám létezése esetén a program figyelmeztet és nem engedi a dolgozó felvitelét.

5.2. Alapadat menü, Gépkocsivezető almenü, Módosítás menüpont
A gépkocsivezető (törzsszám) megadása és Enter billentyű lenyomása után megjelenik a módosítani kívánt gépkocsivezető neve és szolgálati helye. Amennyiben a beütött törzsszám után nem jelennek meg az adatok, abban az esetben ilyen törzsszámú gépkocsivezető nincs a törzsállományban. A Felvitel menüpontban először fel kell vinni.

Az adatok módosítása után (törzsszám is módosítható) az "OK"-ra ráállva majd Enter-t nyomva lehet rögzíteni az adatokat. Lehetőség van a gépkocsivezetők irányított keresésére név, illetve kód szerint. Ehhez a "Gkód" gombra ráállva Alt+G+Enter-t nyomva "Gépkocsivezető választás" szolgál vagy a kódot, vagy a nevet megadva, majd a "Keres" gombra ráállva (Alt+R) +Enter-t ütve a listában fel, le nyilakkal mozogva kiválasztható a kívánt gépkocsivezető. A kívánt névre ráállva Enter, majd az "OK"+Enter-t nyomva a kiválasztott gépkocsivezető adatai megjelennek a Módosítás panelen. Amennyiben a "Gépkocsivezető kiválasztás" panelen Esc billentyűt nyomunk nem történik meg a gépkocsivezető adatainak behozatala.

5.3. Alapadat menü, Gépkocsivezető almenü, Törlés menüpont
Megjelenik a "Gépkocsivezető választás" panel, melynek használata megegyezik az 5.2. pontban leírtakkal. Az itt kiválasztott és "OK"-zott gépkocsivezetőt a program figyelmeztetés után törli a törzsadat-állományból.

5.4. Alapadat menü, Gépkocsivezető almenü, Listázás almenü, Gkvezkód szerint menüpont
Szolgálati hely megadása után, kód szerint rendezve listázza a megadott szolgálati hely szerinti gépkocsivezetők neveit. Itt a gépkocsivezetők adatai szerint, az SZH mezőben megadott szolgálati hely számít kiválasztási kritériumnak.

Lehetőség van több szolgálati hely együtt listázására, a szolgálati helyeket vesszővel elválasztva kell megadni. Az elkészített listát a program nyomtatóra vagy képernyőre írja. Alapértelmezés a nyomtató, ehhez csak egy Enter-t kell megnyomni, míg E+Enter lenyomására képernyőn jelenik meg a lista. A képernyőn megjelent listában nyilakkal, illetve a Ctrl+PgUp és Ctrl+PgDn, PgUp és PgDn, Home és End billentyűkkel lehet mozogni. Kilépés Esc billentyűvel. Amennyiben a képernyőre kért listát, mégis ki szeretnénk nyomtatni az Alt+P billentyűket kell lenyomni, és program azonnal megkezdi a lista nyomtatását.

5.5. Alapadat menü, Gépkocsivezető almenü, Listázás almenü, Név szerint menüpont
Használata az 5.4. ponttal megegyezik, csak név szerinti rendezettségben listázza a Gépkocsivezető törzsállományt.

5.6. Alapadat menü, Vonali adatok almenü, Rövidítéstár menü pont
Itt van lehetőség arra, hogy a konvertáláshoz a felhasználó megadja a megállónevek rövidítési szabályait. A PSION pénztárgép max. 16 karakter hosszú megállóneveket kezel. Amennyiben a megállónév hosszabb ennél, automatikusan levágja a végét. A Rövidítéstár feltöltésével elérhető az, hogy értelmes megállóhely nevek maradjanak a pénztárgépben. A Rövidítéstárat az Ins billentyűvel lehet bővíteni, Del billentyűvel lehet kitörölni belőle egy feladott rövidítést és le, fel nyilakkal lehet mozogni benne. Esc billentyűvel való kilépéskor "Adatok helyesek Igen - Nem" kérdésre igennel válaszolva rögzíthető a rövidítéstár. A rövidítés felvitelekor megadandó a rövidítendő szó, majd a rövidítés és "OK"+Enter-rel zárandó a képernyő. Egy feladott rövidítés módosításához rá kell állni a rövidítésre majd Enter-t nyomva módosítható a szó.

5.7. Alapadat menü, Vonali adatok almenü, Konvertálás a menetrendből menü pont
A menetrendben megadott összes vonali információt átkonvertálja PSION formátumú adatbázisba.

5.8. Alapadatok menü, Vonali adatok almenü, Egyes vonalak konvertálása menüpont
Kiválasztott vonalak konvertálását végzi a menetrendből. Ins billentyűvel bővíthető a kiválasztott vonalak listája, Del billentyűvel törölhető. Esc billentyű megnyomására indul a konvertálás.

5.9. Alapadat menü, Vonali adatok almenü, Kézi definiálás, javítás menüpont
Lehetőség van egyszeri betérővel rendelkező vonalak kézi definiálására és javítására.

Definiálásnál és javításnál az alábbi konvenciókat kell betartani:

- Az induló állomás kezdő kilométere 0.

- Betérőben lévő megállóhelyek esetében ez a távolság negatív előjelű.

- A betérőt csak befelé kell megadni, kifelé a megállónevek megadása tilos!

- A betérő megadása utáni első normál megállóhely távolsági adata a betérő kezdeténél lévő normál megállóhelytől mérendő.

Ins billentyűvel lehet felvinni egy megállóhelyet, Del billentyűvel lehet törölni. A listában nyilakkal lehet mozogni. Enter-rel kiválasztott megállóhelyet módosítani lehet. Esc és "Az adatok helyesek igen - nem" kérdésre adott igen választásával a vonal eltárolódik.

5.10. Alapadatok menü, Vonali adatok almenü, Nemzetközi vonal menüpont
A BUSYS pénztárgép nemzetközi vonalait lehet megadni ebben a menüpontban. Ezek a vonalak a nemzetközi ártáblázatot tartalmazzák, tehát nem a szokásos távolságokkal megadott vonalak. A megkülönböztetés miatt és a forgalmi szokások alapján is 3 számból állnak a nemzetközi vonalak azonosítói. Amennyiben már előzőleg már definiált vonalról van szó az adatokat automatikusan beolvassa a program. Elsőként a megállónevek sorszámait és a megállóneveket kell megadni a teljes vonal hosszában. INS billentyűvel lehet új megállónév sort felvenni a listába, DEL billentyű törli azt. Az ESC billentyűt megnyomva lehet kilépni a megállónevek rögzítéséből.

Ezután az "Az adatok helyesek igen - nem" kérdésre igennel válaszolva a program minden viszonylatra megkérdezi a nemzetközi tarifát forintban és három fajta valutában. Ha 0 értéket adunk meg arra a viszonylatra nem lesz kiadható nemzetközi jegy. A nemzetközi vonalak esetében a jelenlegi szabályozás szerint csak a határon átmenő forgalom számára adható ki nemzetközi menetjegy. Ezért a többi viszonylati esetben 0 értéket kell megadni az adatmezőkben.

A teljes ártábla felütése után és az "Az adatok helyesek igen - nem" kérdésre igennel válaszolva a kiadható valuták neveire kérdez rá a program. Ha három kötőjellel (---) töltjük ki a mezőt akkor az a fajta valuta oszlop nem használható a BUSYS jegykiadó pénztárgépen gépen még akkor sem ha oda 0-tól eltérő értékeket írtunk.

Mindhárom valutanév megadása után a program lerögzíti a felütött adatokat. A vonal megállóneveit a Jxxx.ODB nevű állományba az ártábla adatokat pedig a JxxxAR.ODB nevű állományba.

5.11. Alapadatok menü, Vonali adatok almenü, Vonali adatok listázása menüpont
Kiválasztott vonalak megállóinak listáját készíti el a gépkocsivezető számára. A kiválasztás panelben a program megjelöli a kiválasztás útvonalát és a vonali adatokat tartalmazó állománycsoport névcsoportját. A Busys rendszer a vonali adatokat egy Jxxxx.ODB megállóneveket tartalmazó és egy JxxxxKM.ODB megállók közötti távolságokat tartalmazó állományban tárolja. A vonali adatok listázásakor a megállóneveket (Jxxxx.ODB) tartalmazó állományokat lehet kiíratni.

5.12. Alapadat menü, Díjszabási adatok almenü, Aktuális díjtábla menüpont
Az övezeti díjtábla megadása lehetséges ebben a menüpontban. Ins billentyű lenyomásával bővíthető a lista, Del billentyűvel törölhető egy tétel. Egy tétel megadásakor a díjövezet km határát, a teljesárú menetjegy árát, a dolgozó havi bérlet árát és a tanuló havi bérlet árát kell megadni. A Díjtáblázat panelből Esc kilépve, majd "Az adatok helyesek, Igen -nem" kérdésre adott igen válasszal az adatok rögzíthetők.

Figyelem! Az itt megadott adatok nem egyeznek meg a pénztárgép Díjtáblázatot tartalmazó ODB állományával. Ezek az adatok külön kerülnek rögzítésre, egy DAT kiterjesztésű állományban, és a rögzítés közben konvertálódva készülnek el a DIJT.ODB és BERLET.ODB PSION állományok.

Ezért amennyiben ez a DAT állomány már létre volt hozva a Díjtáblázat panel tartalmaz adatokat, ha csak az ODB állományok léteznek akkor nem.

Vigyázat! Amennyiben üres Díjtáblázat panelt rögzít le, a PSION ODB állományok is üresek lesznek. A lerögzített állomány DIJTABLA.DAT állományban található.

5.13. Alapadat menü, Díjszabási adatok almenü, Új díjtábla menüpont
Használata megegyezik a 5.12. ponttal a különbség az, hogy UJTABLA.DAT néven kerülnek rögzítésre az adatok, a PSION ODB állományok nevei pedig DIJT2, BERLET2.ODB.

5.14.Alpadat menü, Díjszabási adatok almenü, Aktuális Kedvezmény Tábla

A BUSYS pénztárgépeknél megadandó a 3 db alapkedvezmény százalékos értéke és a személyszállítási szolgáltatás áfa tartama. Az adatbevitel sorban rákérdez az 1., 2., 3. kedvezmény százalékos értékére és az áfa értékére. Az adatokat a DIJT alkönyvtárban JEGY.ODB néven kerül eltárolásra.

5.15. Alapadat menü, Díjszabási adatok almenü, Uj Kedvezmény Tábla
A díjtábla váltás utáni új kedvezmény tábla adatait lehet beállítani. Működése megegyezik a 5.14. pontban ismertetekkel, az adatok JEGY2.ODB néven lesznek eltárolva.

5.16. Alapadat menü, Időadatok almenü, Díjtáblaváltás időpontja menüpont
Ebben a menüpontban adható meg a díjtábla és az új díjtábla közti váltás pontos időpontja. A PSION pénztárgép ezen dátum után a Jegyadás menüpontba belépve, amennyiben létezik DIJT2.ODB állománya, törli az aktuális díjtábláját, lecseréli az új díjtáblára. Az ebben a menüpontban képződő ODB állomány a DIJT alkönyvtárba kerül a neve DTIM.ODB és a díjtábla letöltéssel együtt kerül a pénztárgépbe. Ezt az átállítást a PSION csak egyszer végzi el, de amennyiben újra letöltjük a díjtáblát, az első belépéskor újra átállítja, de ez üzemszerű működésnek számít.

5.17. Alapadat menü, Időadatok almenü, Téli - nyári váltás időpontja menüpont
Ebben a menüpontban definiálható a tavaszi és az őszi időváltás időpontja. A program teljes dátumot kér be, a dátum megadásakor az aktuális évet felajánlva és használva, de a pénztárgép csak a hónapot és a napot veszi figyelembe. Mégis célszerű minden év elején ellenőrizni és beállítani ebben a menüpontban a dátumokat.

Ezek az adatok a DIJT alkönyvtárba a TIME1.ODB-ben találhatók, amelyek a Díjtábla letöltésével kerülnek a pénztárgépbe.

5.18. Alapadat menü, Jegyadatok almenü, Jegyfajták karbantartása menüpont.
Ebben a menüpontban van lehetőség arra, hogy a pénztárgép által különböző betűjelekkel kezelt jegyfajtákhoz neveket, illetve adatokat rendeljünk. A BUSYS jegykiadó pénztárgép alapjegyfajtáit az 1. sz. melléklet tartalmazza, ezek kötelezően megadandók a BUSYS Pc program ezen menüpontjában.

A Jel mezőben kell megadni a BUSYS rendszer jegyfajtájának jelét amely tetszőleges 3 karakter lehet - pl. szám, betű, speciális jelek, akár a magyar abc ékezetes betűi is.

A Rövid név, illetve a Név megadásában arra kell figyelni, hogy a Rövid név megadásában nem lehet szóköz karakter, a Név megadásában tetszőleges karaktereket lehet használni. Ez a két név a különböző Listákon jelenik meg. A Név a papírra kerülő, a Rövid név a képernyőn megjelenő listákhoz használatos. Az Üzletág beállítás határozza meg, hogy a jegyet mely üzletágban Helyi illetve Helyközi üzletágban lehet használni. Az Árkieg, az ÁFA és a Biztosítás mezők a vonalstatisztikában az Árkieggészítéssel növelt vonali bevétel számításához és a főkönyvi feladás számításához szükségesek. Itt azokat az értékeket kell megadni, amelyek vállalat specifikusan adottak a jegy bevételi fajtákra. A Bev. mező a kapcsolatot jelenti a főkönyvi feladás számára, a kontírozást lehet beállítani. A NyÁrkieg% mező szintén a főkönyvi feladás kiszámításához szükséges adat.

A Napló fajta mező arra szolgál, hogy az automatikus napló mentesítésnél amely a VSTAT állományokban lévő adatok alapján készül a jegyek begöngyölésekor, kijelöli a jegyfajtához tartozó mentesítendő napló tételt (pl. bérlet fajták).

A jegyfajták között azokat a jegyfajtákat is meg kell adni, amelyek ugyan nincsenek a BUSYS pénztárgépben, de a BUSYS elszámoltatási programban kezelni kívánjuk őket, így pl. a bérletek, bérlettokok, külön biztosítások, minden egyéb bevétel.

A Jegyfajta kezelés panel használata

Egy új jegyfajta felviteléhez be kell gépelni a jegyfajta Jelét, Rövid nevét (space nélkül), Nevét, meghatározni az Üzletágban, hogy Helyi vagy Helyközi üzletágban kívánjuk használni, amely úgy lehetséges, hogy X-szel kijelöljük a helyi vagy helyközi mezőt. Az X ki- bekapcsolására a space billentyű alkalmas. Ezután az Árkieg, ÁFA és Biztosítás értékek megadása lehetséges, amelyek megadása nem kötelező, ilyen esetben automatikusan nullával lesznek feltöltve. Amennyiben nincsen a programhoz kapcsolva a CELSZ elszámolási lapfeldolgozó program, abban az esetben a Bev. mezőt nem kell kitölteni. Amennyiben viszont kapcsolva van, ennek a mezőnek a kitöltése azért fontos, mert semmilyen bevétel fajta nem lesz átkonvertálható a CELSZ rendszerbe. Az adatok beütése után "OK"-val zárjuk le a panelt, ekkor történik a jegyfajta rögzítése. Azonos betűjelű jegyfajtát nem enged rögzíteni a program, ilyen esetben duplikált kulcs hibaüzenettel jelez vissza. Egy felvitt jegyfajta kezeléséhez, módosításához be kell ütni a jegyfajta betűjelét (akár kisbetűvel, akár nagybetűvel), majd az Alt+R "Keres" és Entert gombot megnyomva bejön a jegyfajta adata. Amennyiben nem létezik ez a jegyfajta, nem jelenik meg adat, ebben az esetben a jegyfajta felvihető. Módosításra behozott jegyfajta adatait megváltoztatva, újból "OK" gombra állva, majd Entert nyomva rögzíthetők az adatok. Ha nem kívánjuk a jegyfajtát módosítani, az Alt+U, "Új" gomb megnyomásával üríthetjük a Jegyfajta kezelés panelt és újból kereshetünk más jegyfajtát.

Kikeresett jegyfajta esetén a PgDn és a PgUp billentyűkkel lépegethetünk a jegyfajtákon. A jegyfajták a betűjelüknek megfelelő abc sorrendben fognak következni egymás után.

9.2. Alapadatmenü, Jegyfajták almenü, Jegyfajták listázása menüpont

Ebben a menüpontban van lehetőség a felvitt jegyfajták minden adatának listázására. A menüpont meghívásakor, amennyiben létezik ilyen már korábban elkészült lista, rákérdez arra, hogy ezt felül kívánjuk-e írni, amennyiben az "OK"-ra Entert ütünk, elkészíti a jegyfajták listáját, amelyet nyomtatóra vagy képernyőre kérhetünk le. A lista tartalmazza minden olyan jegyfajta összes adatát, amely a rendszerben kezelt.

10.1. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Jegykezelés menüpont

Ebben a menüpontban látható, vagy módosítható, vagy rögzíthető egy elektronikus jegy. Az elektronikus jegyről az alábbi információkat tartja nyilván a rendszer: a sorszámát, gépszámát (amelyen ki lett bocsátva) a kibocsátó gépkocsivezető kódját, a jegy jelét, árát, hány főre szólt a jegy, milyen vonalon lett kiadva, milyen fel- és leszálló kód lett rajta feltüntetve, valamint azt, hogy milyen dátum, hány óra hány perckor történt meg a kibocsátás. A Jegykezelés panelen látható Név illetve Fajta mezők a Gépkocsivezető kód, illetve Jel alapján a BUSYS rendszerben megadott törzsadatokból kerülnek kitöltésre. A Jegykezelés panel használható jegyek rögzítésére, bár erre a 10.2. pontban később ismertetett Jegyrögzítés menüpont alkalmasabb, ez való a jegyek sorozatos rögzítésére. A Jegykezelés panelen javítani egy jegyet úgy lehetséges, hogy kikeressük, ez pedig a Gépszám és a Gépkocsivezető kód alapján végezhető, mindkettőhöz szükséges megadni a dátum mezőt. Lehetőség van a Gépszám és a dátum, illetve a Gépkocsivezető kód és a dátum alapján kikeresni egy jegyet. A kikeresett jegy esetén a PgUp és a PgDn billentyűket nyomva az előző, illetve a következő jegyre lehet léptetni a Jegykezelés panelt. Egy jegyen elvégzett módosítás után az "OK" gomb és Enter lenyomásával rögzíthető a jegy. A jegy rögzítésekor a program vizsgálja azt, hogy azonos gépszámnak azonos jegysorszáma nem lehetséges egy állományban. Valamint azonos gépszám azonos gépkocsivezető kóddal és azonos sorszámmal sem bocsáthat ki jegyet. A vonal megadásánál arra kell ügyelni, hogy a vonal 5 karakter hosszú mező. Azoknál a vonalszámoknál ahol 4 karakter van a felhasználó nyugodtan megadhatja a 4 karaktert, de a program automatikusan egy vezető 0-val fogja kiegészíteni a vonalszámot. A járatszám megadása nem kötelező. Azokban a rendszerekben ahol a BUSYS pénztárgép kezeli a járatszámot ez a járatszám a BUSYS pénztárgépből származik. Azokban a rendszerekben, mint pl. a KÖRÖS VOLÁN ahol ezt a járatszámot a pénztárgép nem kezeli, nem kéri be a gépkocsivezetőtől, ott a menetrendi információ alapján a Vonalstat, Jegyek járatozása című menüpontjával lehet ezt a járatmezőt kitöltetni. Erre azért van szükség, hogy a Vonalstat menüpontban a lekérdezések esetén, a Vonalstatisztika megtekintésében járatokra is lehessen gyűjteni a jegyeket.

A Jegykezelés panel használata

Jegyek rögzítése esetén sorban kitöltve a mezőket, majd az "OK" gombra ráállva és Entert nyomva lehet a rögzíteni a jegyet.

Jegyek módosítása esetén a gépszámot és dátumot, vagy a gépkódot és a dátumot megadva, majd Alt+R-t és Entert nyomva a "Keres" gomb lenyomásával hozható be a kívánt jegy, majd PgUp és PgDn billentyűkkel lapozható előre és hátra. A módosítás befejezését szintén az "OK" gomb és Enter lenyomásával kell jelezni. A módosításra behozott jegy rögzítése után ("OK"+Enter) a PgUp vagy a PgDn billentyűket nyomva be lehet hozni az előző, illetve következő jegyet.

10.2. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Jegyrögzítés menüpont

A Jegyrögzítés panel hasonlóan működik a Jegykezelés panelhez. Ez a panel szolgál arra, hogy sorozatban rögzíthetőek legyenek a jegyek. A gépszám, a sorszám, a gépkocsivezető kód, a jel, a fajta, az ár, a fő, a vonal, a fel- és lekód, a vonal, a dátum,óra, perc és a járatszám megadása után a rögzítés ugyanúgy "OK"+Enterrel történik, de ezután a panelt nem üríti ki teljesen a program, csak a sorszámot a jelet az árat, a fel- és lekódot valamint az óra, percet üríti ki, ezeket kell újból kitölteni. A gépszámot, a gépkocsivezető kódot, a vonalat és a járatot valamint a dátumot örökli az előző jegytől. A fő ilyenkor mindig 1-re állítódik. Így lehetőség van arra hogy sorozatban feladjunk jegyeket anélkül, hogy az ismétlődő adatokat fel kelljen gépelni, csak a változó adatokat kell feladni. Ez a panel szolgálhat arra, amennyiben a vonalstatisztikát precízen akarjuk tartani, és valamiféle hiba folytán nem sikerült áttölteni a BUSYS pénztárgépből az adatokat és kisebb mennyiségű jegyet megpróbálunk vonalstatisztikailag kezelni ebben a panelben kell rögzíteni ezeket a jegyeket.

10.3. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Jegytörlés menüpont

A Jegytörlése panel működése hasonló a Jegykezelés panelhez. Ki kell választani a törölni kívánt jegyet a gépszám és dátum, vagy gépkocsivezető kód és dátum alapján,valamint PgUp és PgDn billentyűkkel az "OK" leütésére, a számítógép törli a kiválasztott jegyet.

A Jegytörlés panel használata

A megadott gépszám vagy gépkocsivezető kód valamint dátum után Alt +R+Enter vagyis a "Keres" gomb megnyomásával lehet kerestetni jegyet. PgUp és PgDn billentyűk az előző, illetve következő jegyekre lapoznak. Az "OK" Alt+O+Enter megnyomásával a jegy figyelmeztetés nélkül törlődik.

10.4. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Jegygenerál menüpont

Ezen menüpont jelen pillanatban fejlesztés alatt van. Funkciója az, hogy megadott darabszámú jegyet, megadott gépszámra, illetve gépkocsivezető kódra, megadott összegben generál anélkül, hogy a Vonalstatisztikai információkhoz érdemi információt adna, ugyanis a megadott vonalon az első és az utolsó megállóhelyet írja be a le- és felkódba.

10.5. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Gkvezkód csere menüpont

Ez a menüpont szolgál arra, hogy ha a gépkocsivezető elüti a gépkocsivezető kódját a BUSYS pénztárgépen, és így ad el jegyeket, akkor lecserélhessük az elütött gépkocsivezető kódot a valóságosra. A BUSYS pénztárgép ilyenkor az elütött gépkocsivezető kóddal tölti fel a jegyeket, a vonalstatisztikai információt és ezzel is kerülnek ezek begöngyölésre. Ezek a megjelent jegyek természetesen egy létező gépkocsivezető kódra kellene, hogy átszálljanak. Ilyenkor a lecserélendő Gkvezkódba 6 karakteren meg kell adni a lecserélendő gépkocsivezető kódot majd pedig ki kell választani azt a gépkocsivezetőt akinek a kódjára kívánjuk átváltani a jegyeket. A lecserélendő gépkocsivezető kód megadásánál a program nem engedi meg, már létező gépkocsivezető kód megadását, ilyenkor figyelmeztet, és nem hajlandó a cserét megkezdeni. Amennyiben elfogadta a gépkocsivezető kódját, abban az esetben lehetőséget ad annak a gépkocsivezetőnek a kiválasztására akinek a kódjára át akarjuk forgatni a lecserélendő gépkocsivezető kódot.

Gépkocsivezető kiválasztása panel használata

Kiválasztható gépkocsivezető kód alapján, illetve név alapján a gépkocsivezető úgy, hogy vagy a kódot adjuk meg és Alt+R+Entert ütünk, vagy a nevet adjuk meg és Alt+R+Entert ütünk. Ilyenkor a listában megjelenik a talált gépkocsivezetők kódja és neve, majd a le és fel nyilat nyomva kiválasztható a kívánt gépkocsivezető.

10.6. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Jegylista tételes menüpont

Ez a menüpont szolgál egy gépkocsivezető teljesítményének listázására. A menüpont tételes listát hoz, vagyis minden megtalált jegyet is feltüntet a listában, a lista végén pedig összesítést készít. A jegylistához megadandó keresési paraméterek három szempontot kezelnek, az első a gépkocsivezető kód, a második a gépszám a harmadik a dátum. Bármelyik megadható külön-külön, tehát lehet gépkocsivezető kódot dátummal megadni, vagy csak gépkocsivezető kódot külön, gépszámot dátummal megadni, vagy csak gépszámot külön. A gépkocsivezető kód külön megadásakor a gépkocsivezető teljes teljesítményét listázza a program, amit abban a havi állományban talál. A gépszám külön megadásakor szintén a gép teljes havi teljesítményét listázza abban havi állományban amit a program kezel. A gépkocsivezető kód, gépszám és dátum megadásával pontosan azonosítani lehet, hogy a gépkocsivezető mely pénztárgépen végzett teljesítményét kívánjuk listázni. Természetesen lekérhető a gépkocsivezető kód és dátum alapján a gépkocsivezető napi, valamint a gépszám és dátum alapján a pénztárgép napi teljesítménye is. Az "OK" gombra ráállva és Entert nyomva indítható el a listázás. Lehetőség van olyan gépkocsivezető kódokra történt jegyeladások listázására is, amelyek nem szerepelnek a gépkocsivezető törzsállományban. Ilyenkor a név mezőben nem jelenik meg a gépkocsivezető neve miután a kódot beütöttük és Entert nyomtunk. Mind a gépkocsivezető kód mezőben, mind a név mezőben lehetőség van F2 billentyű nyomásával listát kérni a választható gépkocsivezetőkről. Amennyiben a gépkocsivezető kód mezőben nyomjuk az F2 billentyűt megjelenik egy Gépkocsivezető választás panel ahol a kód növekvő sorrendjében helyezkednek el a gépkocsivezetők kódjai és nevei. Ebben a panelben a teljes törzsállomány szerepel, vagy a le- fel nyíllal, PgUp és PgDn billentyűkkel, vagy pedig a kódszámot elkezdve begépelni, lehet kiválasztani a gépkocsivezetőt. Amikor a keresett gépkocsivezetőn áll a kurzor Entert nyomva történik meg a kiválasztás. A Név panelban hasonlóképpen F2 billentyűt nyomva a gépkocsivezetők nevei alapján rendezett listát kapunk, ahol ugyanúgy a név kezdőbetűjét begépelve lehet ráállni a keresett névre, természetesen használhatók a le- fel nyíl a PgUp és a PgDn billentyűk is.

10.7. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Jegylista összesítő menüpont

Ez a menüpont megegyezik az előző menüponttal, a különbség annyi, hogy a jegyek nem kerülnek tételesen listázásra, csak a legvégén az összesítő látható a képernyőn, amely a jegyfajtáknak megfelelő bevétel, illetve forgalom összesítést végzi el. Használata minden tekintetben megegyezik a 10.6. pontban taglalt Jegylista tételes menüponttal.

10.8. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Minden Gkvezető egy napra menüpont

Ez a menüpont szolgál arra, hogy napok végén az aznap feltöltött ill. kezelt pénztárgépek forgalom összesítését elvégezhessük. Itt megadandó a pontos dátum amelyben a pénztárgépek forgalmára kíváncsiak vagyunk. Ezután egy legyűjtési folyamat indul el, amely minden gépkocsivezetőnek, jegyfajtánkénti tételes összesítésben, aznapi forgalmát produkálja.

10.9. Elszámolás menü, Jegykezelés almenü, Jegyellenőrzés menüpont

Ez a menüpont egy biztonságilag beépített funkciót tartalmaz. Itt van lehetőség a pénztárgépek jegysorszám folytonosságának ellenőrzésére. A program bekéri a gépszámot, amennyiben itt nem töltjük ki ezt a mezőt, hanem az "OK" gombra állva és Entert myomva tovább lépünk, az összes pénztárgép ellenőrzése történik. Amennyiben egyes pénztárgépnél vagyunk kíváncsiak a jegysorszám folytonosságára, a gépszám teljes hosszan beütve kérhető ennek a gépnek az ellenőrzése. A jegysorszám folytonosságának ellenőrzése úgy történik, hogy a jegyek egymást követő emelkedő sorrendben lévő sorszámmal kell hogy rendelkezzenek. Amennyiben ez nem igaz, abban az esetben az előző és a következő jegy kiírása történik egy listaállományba a gépkocsivezetővel, a pontos dátummal, a fajtával és a forint megjelölésével. Ez a listaállomány mind képernyőre, mind nyomtatóra listázható. Az itt feltárt hibákat a Jegykezelés menüpontban lehet javítani, kezelni vagy pedig a Jegytörlés menüpontban lehet korrigálni.

11.1. Elszámolás menü, Clap kezelés almenü, Felvitel menüpont.

A BUSYS PC-s program a kézzel feladott jegyekből elektronikus Clapokat állít elő. Ez az elektronikus Clap a későbbiekben még taglalt Clapok göngyölésével állítható elő a jegyekből. Ezen kívűl lehetőség van kézzel, manuális tevékenységgel feladni egy Clap minden adatát az elektronikus Clapra. Ez szükséges lehet pénztárakban dolgozó, vagy K7 jeggyel dolgozó kollégák esetén, esetleg bármilyen más megoldásból. Abban az esetben is amikor valamilyen ok miatt nem BUSYS pénztárgéppel dolgozott a gépkocsivezető, vagy valamilyen hiba folytán (szervízbe kerülés) nem áll rendelkezésünkre a bevételi információ, ez a Clap kitölthető kézzel. Az elektronikus Clap adatai a következők: Clap szám, karakteres információ, a Clap egyedi azonosítója. Gépkocsivezető kód ill. név, karakteres információ. A gépkocsivezető kód a törzsállományban szereplő gépkocsivezetők azonosítására szolgál, a név automatikusan kerül beírásra a gépkocsivezető kód megadása után Entert nyomva. A dátum amelyre a Clap szól, a pénztárkönyv tétel-sorszáma ezt a mezőt nem kötelező kitölteni mindjárt a Clap felvitelnél, abban az esetben ha ismerjük ezeket az adatokat ez kitölthető. A helyközi lista a helyközi forgalomban eladott értékcikkeket, a helyi lista a helyi forgalomban eladott értékcikkeket tartalmazza. Szolgálati hely és az SZH2 mező megjelölésére azért van szükség, mert a helyközi listában eladott értékcikkeket az SZH mezőben megjelölt szolgálati helyre gyűjti bevételként a program, míg a helyi listában szereplő értékcikkeket SZH2 mezőben, szolgálati hely 2 mezőben megjelölt szolgálati helyre gyűjti a program. A Befiz. befizetési mező a befizetett összeget, a pénztárkönyvben befizetett összeg pontos dátuma, a befizetés dátumát, a töblet, hiány, a két érték közötti különbséget mutatja.

A Napló listában szereplő adatok az értékcikkek naplózását teszik lehetővé. A megjegyzés opcionálisan kitölthető, az elszámoltató mező automatikusan a belépő kódtól függően kitöltődik, de átírható. Az "OK" gomb a tétel rögzítését az "Új" gomb pedig rögzítés közben a panel kiürítését teszi lehetővé.

A Clap felvitel panel használata

A Clap szám megadása után a gépkocsivezető kód megadására van lehetőség, vagy manuálisan kitöltött kódszám + Enterrel megjelenik a név, vagy mind a gépkocsivezető kódba mind a névben használt F2 listázási funkcióval előhívható a Gépkocsivezetők választása panel, ahol a listában lapozva vagy a név kezdőbetűit beütve, vagy a törzsszám kezdő számait beütve, kiválasztható a keresett gépkocsivezető. A törzsállományból behozott gépkocsvezető esetén az SZH és az SZH2 mezők automatikusan kitöltődnek de ezek átírhatók. Olyan gépkocsivezetők esetén akik nincsenek a törzsállományban, a név kitöltése szükségszerű, az SZH2 mezőt is kéri a program kitölteni, ugyanis rögzítéskor nem fogja engedni az adatokat lerögzíteni amíg ezek nincsenek kitöltve. A dátum kitöltése után a pénztárkönyv tétel-sorszám mezőt nem kötelező kitölteni, de amennyiben rendelkezésünkre áll az adat, kitölthető. Később a pénztárköny kezelés modulban egy másik technikával ellenőrzésképpen ez mindig kitölthető. Mind a helyközi, mind a helyi lista kezelése azonos, mindkét listába az Ins billentyűvel szúrhatunk be egy újabb adatot, és mindkét listában a Del billentyűvel törölhetünk. Az Ins billentyű megnyomására egy Clap tétel elnevezésű panel jelenik meg, amelyben a jegyfajtát a darabot és az árat kéri be a program, természetesen ilyenkor információként felírja a Clap számát, a dátumot és a nevet, hogy kinek a forgalmát adjuk be. A jegyfajtánál a betűjelzés megadása szükséges, amelyre automatikusan megjelenik a jegy rövid neve, amennyiben nem létező jegyfajtát írtunk be nem enged tovább a program. F2 billentyűvel lista kérhető a létező jegyfajtákról. A darab és árnál azt a darabot és árat kell megadni, amely a jegyfajtánban összesen értékesítésre került és itt a darabnál nem az eladott jegyek, hanem a fő számra kell kocentrálni, vagyis a csoportos jegyeknél az egy darab jegynek számít, de pl. 28 főre szól. Egy "OK" + Enter használatával rögzíthető a listába a tétel. A tétel Del billentyűvel törölhető vagy amennyiben a fel- le nyilakkal ráállunk és Entert nyomunk, javíthatók változtathatók a benne lévő adatok. A helyi és helyközi listák töltése közben az összesen mezők automatikusan íródnak, így még a mindösszesen mező is automatikusan íródik. A Napló listában szintén Ins billentyűvel vehető fel egy újabb tétel ahol meg kell adni a naplótételnek a fajtáját (pl. K20, KG9 stb.) a sorozatszámát, majd a sorszámtól - sorszámig vagyis a felhasznált, a Clapon kezelni kívánt eladott sorszámot kell meghatározni. Ez a napló tétel szintén Del billentyűvel törölhető vagy nyilakkal ráállva Entert nyomva javítható. Figyelem! A Clap felvitelnél a számítógép nem képzi automatikusan a mindösszesen és a befizetés töbletét vagy hiányát, ezt manuálisan kell megadni.

11.2. Elszámolás menü, Clap kezelés almenü, Clap módosítás menüpont.

Ebben a menüpontban van lehetőség a feladott, begöngyölt vagy kézzel feladott Clapok módosítására, javítására. Minden mező javítható a Clapon. Keresési szempontként megadható maga a Clap szám amit pontosan kell beütni, majd ezután Alt+R+ Entert nyomva a program megkeresi a Clapot. Ezenkivül megadható a gépkocsivezető kód és dátum együttesen, amely szintén egyértelműen azonosítja a Clapot. Egy napra több Clapot is fel lehet adni, rovancs vagy pénztárkönyv kezelés technikai okok miatt, a Clapokat PgUp, PgDn billentyűkkel lehet lapozni. Előre PgDn, visszafele a PgUp billentyűvel lehet kérni az előző ill. következő Clapot.. A lapozásnál mindig az a keresési kulcs számít ami szerint kerestünk. Ha Clap szám szerint kerestünk akkor Clap szám szerint következik a következő, vagy az előző, ha gépkocsivezető és dátum szerint, akkor gépkocsivezető kódnak megfelelő különböző dátumú Clapokat fogjuk egymás után látni. A panel használata megegyezik a Clap felvitel panel használatával ugyanúgy "OK"-val lehet rögzíteni a tételt.

11.3. Elszámolás menü, Clap kezelése almenü, Megtekintés menüpont

Ez a menüpont hasonlít a Clap módodosítás menüpontban taglaltakhoz, annyi a különbség hogy a Clap számot nem kötelező pontosan megadni, hanem egy közelítő Clap kezdő szám megadása után, majd Alt+R-t nyomva a legközelebb található Clap kerül a képernyőre, amit PgUp és PgDn billentyűvel lehet lapozni. Amikor megtalált egy Clapot megjelenik a "Nyomtat" gomb amelyre ráállva, majd Entert nyomva a Clap papírra kinyomtatható. A PgUp és PgDn billentyűk szabadon használhatók, természetesen itt is lehetőség van gépkocsivezető kód és dátum szerinti Clap kiválasztására, ami ugyanúgy működik mint a Clap módosítás menüpontban.

11.4. Elszámolás menü Clap kezelése almenü, összesítő menüpont

Ez a menüpont szolgál arra, hogy dekádonként, naponként, havonként, negyedévenként amennyiben egyben kívánjuk kezelni az állományt összeadjuk jegyfajtánkénti bevételeinket. A dátumtól - dátumig megadott, valamint szolgálati hely szűrővel kezelt Clapokat gyűjti össze és ezek bevételeit, bevétel fajtánként összegzi és képernyőre vagy nyomtatóra listázza. A szolgálati helynél lehetőség van vesszővel elválasztva, több szolgálati hely megadására, és együtt kezelésére is.

12.1. Elszámolás menü, Pénztárkönyv almenü, Felvtel menüpont

Ebben a menüpontban van lehetőség feladott Clapok, Pénztárkönyv sorainak feladására. A BUSYS pénztárgépes feldolgozás teljes folyamata röviden, úgy épül fel, hogy a BUSYS pénztárgépből feltöltődnek a jegyek. Ezek a jegyek a jegyek bekonvertálódnak elektronikus jeggyé, ezeket begöngyöljük Clappá, ahol a Clap számot a gépkocsivezető kód és a dátum hónap, napja határozza meg, ez természetesen nem a valódi Clap száma a gépkocsivezető elszámolásának. A valódi Clap számot a pénztárkönyv tétel berögzítésekor adjuk fel és ilyenkor történik meg a pénztárkönyv sorszámának, ill. a befizetés dátumának és összegének megadása is. A pénztárkönyv tétel sorszámának megadása után, a gépkocsivezető kód és a dátum alapján a program kiválogatja a napi Clapokat. Ezután meg kell adni azt a Clap számot amit szeretnénk látni, majd Clapként illetve mi a gépkocsivezető valóságos Clapja. valamint a befizetés dátumát és összegét, majd a napi Clapok lista mezőben ráálva a kifizetendő Clapra, majd Entert nyomva a megjegyzés és elszámoltató mezőkön túljutva az "OK"gombbal rögzíthező a tétel. Ilyenkor a gépkocsivezető kód és dátumból képzett Clap szám lecserélődik az általunk megadott Clap számra, ami már a pénztárkönyvben a helyes, valódi elszámolási Clap szám. Automatikusan képződik a befizetési hiány vagy töblet, amit majd később a Clap megtekintése, módosítása mezőben meg is tudunk nézni, később az összesítőben is láthatjuk. Ha a gépkocsivezetőnek több Clapja volt arra a napra, minden Clap megjelenik, mellette természetesen azok az információk, hogy történt-e már rá kifizetés, és ha igen akkor mikor, mekkora összeg és ezek közül kell kiválasztani azt amit ki akarunk fizettetni. Ez azt jelenti, hogy a több Clapot több pénztárkönyv tetél-sorszámon fizette be a gépkocsivezető és ezt külön-külön kell rögzíteni. Ez természetesen csak rovancsoláskor vagy valamilyen elszámolás technikai okból állhat elő.

12.2. Elszámolás menü, Pénztárkönyv kezelés almenü, Módosítás menüpont

Itt van lehetőség egy feladott pénztárkönyv sor módosítására. Itt beütve a P tétel mezőbe a pénztárkönyv sor sorszámát és Alt+R+Entert nyomva megjelenik az a pénztárkönyv sor amit módosítani kívánunk. Mind a Clap számot, mind a Befiz, mind a Bev dátum mezőket át lehet írni, sőt még a pénztárkönyv sor tételt is meg lehet változtatn, másik sorra lehet helyezni a pénztárkönyv befizetést. Az "OK" + Enterrel lehet rögzíteni az adatokat. A program minden olyan esetben figyelmeztet duplikált kulcs hibaüzenettel, amikor olyan rögzítést kívánunk elvégezni ami nem lehetséges, tehát azonos pénztárkönyv tételt akarunk adni két különbőző pénztárkönyv tétel sornak, egy dátumon.

12.3. Elszámolás menü. Pénztárkönyv kezelés almenü, Megtekintés menüpont

Ebben a menüpontban van lehetőség megtekinteni egy feladott pénztárkönyv sort ill. Clap információt. A pénztárkönyv sor beütésével a P tételmezőbe Alt+R+Enter megnyomásával. Ilyenkor megjelenik a képernyőn a "Nyomt" gomb amivel kinyomtatható képernyőre vagy papírra a pénztárkönyv tétel.

12.4. Elszámolás menü, Pénztárkönyv kezelés almenü, Pk ellenőrző menüpont

Ez a menüpont szolgál arra hogy a pénztárkönyveket ill. a Clapokat összeegyeztessük. Itt kérhetők le azok a Clapok amelyeknek még nem lettek pénztárkönyv sorok feladva, il.. ahol eltérés van a pénztárkönyvbe befizetett összeg ill. a Clapon feltüntetett bevétel között. A dátumtól - dátumig határ megadásával dekádok ill. időpontok, napok választhatók ki. A szolgálati hely megadásával pedig, szolgálati hely szűrő állítható fel. Itt lehetőség van vesszővel elválasztva több szolgálati hely feladására. A listában megjelennek azok aC lapok ill. pénztárkönyv sorok, amelyek nem egyeznek vagy nem lettek feladva. A szolgálati hely szűrő használata esetén a program a helyközi és a helyi bevételeket tartalmazó Clapok esetén a hiányt vagy többletet a helyközi bevételnél érvényesíti.

12.5 Elszámolás menü, Pénztárkönyv kezelés almenü, Pkszám ellenőrző menüpont

A pénztárkönyv számának folyamatosságát ellenőrző rutin. A pénztárkönyv sorszám, xxxxxxx/nap formátum esetén működik helyesen.

12.6. Elszámolás menü, Pénztárkönyv kezelés almenü, Összesítő menüpont

Ebben a menüpontban van lehetőség dátum határok között, ill. szolgálati szűrővel lekérni a feladott pénztárkönyv sorok összegét, ellenőrzés vagy elszámolás céljából, dekádonként, naponként, havonként vagy akár negyedévenként tetszőleges dátumokkal a kezelt állomány nagyságától függően.

13.1. Elszámolás menü, Naplókezelés almenü, Felvitel menüpont

A BUSYS PC-s program lehetőséget kínál arra, hogy gépkocsivezető kód szerint napló információkat vezessünk a gépkocsivezetők által értékesített cikkekről. A Napló terhelés felvitel információi a gépkocsivezető kód, a terhelés, felhasználás ill. hiánylista. A gépkocsivezető kód beütése után megjelenik az összes olyan napló információ, amely a gépkocsivezetőről nyilván van tartva a rendszerben. Itt megjelennek azok az terhelési adatok, amellyel megterheltük a gépkocsivezetőt, mindazon bérlet fajták, jegyfajták amelyek sorszám szerint lettek kiadva. A felhasználásnál megjelennek azok az információk, amelyek vagy a BUSYS pénztárgépből lettek felgöngyölve, ezek a jegysorszám -tól-ig határral jelennek meg, vagy pedig a Clapokon napló listába fel lettek adva, mint értékesített cikkek. A terhelés lista bővíthető Ins billentyűve,l ill. törölhető belőle Del billentyűvel, valamint módosítható nyilakkal való ráállással és Enterrel. Egy terhelés tétel, dátum és a fajta megjelölésével pl. K20, K9, stb. sorozat sorszám1-től sorszám2-ig információkkal rendelkezik. "OK" -val történik a lerögzítése.

13.2. Elszámolás menü, Napló kezelés almenü, Hiány lista menüpont

Minden Napló menüpontba történő belépéskor a hiánylista automatikusan képződik. A hiány lista tartalmazza azokat a hiányzó sorszámokat, amelyek még a felhasználás mezőben nem lettek lerögzítve, vagyis valamely Clapon nem lettek értékesítve. Itt nem szerepelnek azok a hiányok amelyek a pénztárgép jegysorszám hiányaiból kerülnek ki, ezeket a Jegykezelés almenüben ellenőrízhetjük külön. A hiány lista külön kezeli akár az elején egy, akár a végén egy hiányzó értékcikk sorszámot is. Ez a lista kinyomtatható.

13.3. Elszámolás menü, Napló kezelés almenü, Módosítás menüpont

Itt van lehetőség egy módosításra, amely csak a terhelés oldalt érinti, hiszen a felhasználás oldalon a Clapok feladásával ill. a Clapok napló listáinak kitöltésével lehet módosítani a feladott tételeket. A gépkocsivezető kód megadásával automatikusan megjelenik a gépkocsivezetőhöz tartozó napló információ.

13.4. Elszámolás menü, Napló kezelés almenü, Megtekintés menüpont

A Megtekintés ugyanúgy használható mint a Módosítás, csak nincs lehetőség változtatásra. Itt kell megjegyezzem, hogy minden Megtekintési mező már 1. jogosultsággal megtekinthető, ezért bejelentkezéskor ilyen megtekintési jogosultság adható bizonyos személyeknek, akiknek ne lehessen lehetősége módosítani ezekben az információkban.

14.1. Elszámolás menü, Havi zárás almenü, Bevételek összesítője menüpont

Ez a menüpont teljes mértékben megegyezik a Clap kezelés, Összesítő menüpontjával. Meghatározott dátum intervallumban, szolgálati hely szűrővel megadja a bevételenkénti összesítést.

14.2. Elszámolás menü, Havi zárás almenü, Pénztárkönyv hiánylista menüpont

A Pénztárkönyv hiánylista megegyezik a Pénztárkönyv kezelés almenü, Hiánylista menüpontjával összeegyezteti a pénztárkönyv soron befizetett ill. nem befizetett Clapokat mennyiben egyeznek meg összegükben a Clap összegekkel.

14.3. Elszámolás menü, Havi zárás almenü, Pkszám ellenőrző menüpont

Megegyezik a 12.5. menüponttal.

14.4. Elszámolás menü, Havi zárás almenü, Napló hiánylista menüpont

A Napló hiánylista gépkocsivezetőnként produkálja a kiválasztott szolgálati helyre a Naplóban létező hiányokat, sorszám hiányokat, sorozat hiányokat. A Szolgálati helynél természetesen vesszővel itt is megadható több szolgálati hely együtt.

14.5. Elszámolás menü, Havi zárás almenü, Jegyfajtánkénti összesítő gkvezetőre menüpont

Ez a menüpont lehetőséget nyújt arra, hogy bizonyos jegyfajtánként gépkocsivezetőre meghatározhassuk dátum határok között a bevételt, pl. helyjegyek, bérlettokok, biztosítások bármilyen más bevételi fajtát. Ebben az esetben mindig meg kell adni, ki kell választani a jegyfajtát, majd a dátum határok megadása, valamint szolgálati hely szűrő felállítása után a program leválogatja gépkocsivezetőnként a kívánt bevétel összegét. Természetesen vesszővel elválasztva itt is megadható több szolgálati hely.

14.6. Elszámolás menü, Havi zárás almenü, Hónap archiválása menüpont

Ez a menüpont arra szolgál, hogy miután minden elszámolási információnkat egyeztetve, minden feladást megtéve a felesleges, vagy feleslegesnek tekinthető adatokat az aktuális havi állománytól elválasztva, külön egy Archivál könyvtárnév alatt elhelyezhessük havonként külön gyűjtve. Figyelmeztetés szolgál arra hogy indulhat-e az archiválás, ugyanis ez egy viszonylag hosszú folyamat, akár 1-2 óra hosszát is igénybe vehet. Ilyenkor a VSTAT direktoriban lévő OLD kiterjesztésű szöveges pénztárgép állományok is összesűrítődnek, és átmásolódnak valamint a jegy Clap és pénztárkönyv adatok is kigyűjtésre kerülnek és csak az általunk megadott archiválni kívánt hónap utáni adatok maradnak meg. Az archiválni kívánt hónap megadásakor nemcsak abban a hónapban lévő adatok kerülnek archíválásra, hanem az annál korábbi adatok is ha netalán olyan adatok lennének feladva. A Napló nem kerül archiválásra, ez egész évben egyben kezelhető, ez a negyedévere áthúzódó elszámolási problémákat is megoldja.

15.1. Kommunikáció menü, Vonalstatisztika menüpont

Ebben a menüpontban van lehetőség a BUSYS pénztárgép által előállított vonalstatisztikai és elszámolási adatállományok PC-re való feltöltésére. A menüpont meghívása után a program utasítást ad a pénztárgéppel való összekapcsolásra, valamint információt közöl a programba való visszatérés módjára. Az üzenet képernyőn Enter billentyüvel továbblépve elindul a kommunikációt végző program. A BUSYS pénztárgépbe a kommunikációs csatlakozót a mindig a KESZ (I/N) kérdésnél kell bedugni, mert ilyenkor a legkisebb az esély a SIZING PACK C: Hibaüzenetre. Az ettől eltérő időpontban a pénztárgép a kommunikációs csatornáit más célra használja, ezért adatkeveredés miatt előállhat hibajelenség. A kommunikáció sikeres pénztárgép visszajelzésre a kapcsolatot megszüntethetjük és a Q+Y lenyomásával visszatérve a programba, a program elvégzi a feltöltött állományok ellenőrzését és megszámlálását, majd egy információs panelen közli a feltöltött jegyek darabszámát és a napok számát. Amennyiben ilyenkor hibás szerkezetű állományt talál ( pl. kommunikációs zavar, nagyon kicsi rá az esély) .ROS kiterjesztésű állományba helyezi el azt. Ebben az állományban megtekinthető vagy egyszerű szövegszerkesztővel javítható is. A kommunikáció a BUSYS program programját tartalmazó könyvtár SWAP alkönyvtárában játszódik le. Itt található a kommunikációt végző CL programrendszer. A feltöltött állományok nevei minden pénztárgépnél azonosak ezért a Q+Y-t minden sikeres feltöltés után kötelező használni, egyébként a már korábban feltöltött állományok elveszhetnek. Amennyiben a kommunikáció megkezdésekor a SWAP könyvtár tartalmaz pénztárgép vonalstatisztikai állományokat a program rákérdez, hogy kivánja-e a felhasználó ezeket áttölteni a vonalstatiszikát tartalmazó könyvtárba (VSTAT). Amennyiben a válasz Igen a gép azonosító ellenőrzése után ( ha nem létezik akkor bekéri a gép APEH azonosító számát) áttölti az állományokat és csak ezután hívja meg a kommunikációt végző programot (CL.EXE). Amennyiben NEM a válasz az áttöltésre a program törli a SWAP könyvtárban található VSTAT állományokat. A sikeres kommunikáció esetén a SWAP könyvtárból a VSTAT könyvtárba kerülnek át az állományok. Ilyenkor az állományok átnevezödnek a gépszám utolsó négy karakterére és a hónap nap névre. a kiterjesztése ODB marad.

16.1. Kommunikáció menü, Egyéb kommunikáció almenü, Díjtábla letölt menüpont

Ebben a menüpontban a Díjtábla és a hozzákapcsolódó díjakat tartalmazó adatállományok kerülhetnek letöltésre. Az állományok a DIJT alkönyvtárban találhatóak. Itt szintén elhelyezendő a CL program egy példánya. A program utasítása szerint létrehozva a kapcsolatot a kommunikáció végrahajtható. Visszatérés Q+Y lenyomásával lehetséges.

16.2. Kommunikáció menü, Egyéb kommunikáció almenü, Vonal letölt menüpont

Ebben a menüpontban a pénztárgép vonalakat tartalmazó adatállományai kerülhetnek letöltésre. Az állományok a VONAL alkönyvtárban találhatóak. Itt szintén elhelyezendő a CL program egy példánya. A program utasítása szerint létrehozva a kapcsolatot a kommunikáció végrahajtható. Visszatérés Q+Y lenyomásával lehetséges.

16.3. Kommunikáció menü, Egyéb kommunikáció almenü, ODB ment menüpont

Abban az esetben, ha olyan telephelyen is történik pénztárgépek adatállományainak letöltése ahol feldolgozást nem végeznek a szöveges (ODB) adatállományokat a VSTAT alkönyvtárból kimentve egy központi gépen feldolgozható formában átvitelre kell kerüljenek. Erre szolgál ez a menüpont, ahol a VSTAT alkönyvtárból a BUSYS.INI (ld.: 1. sz. melléklet) által beállított (alapértelmezett a floppy B:) helyre kimásolja, majd SXX (SAVE000-SAVE999) átnevezi a VSTAT alkönyvtárban.

16.4. Kommunikáció menü, Egyéb kommunikáció almenü ODB betölt menüpont

A 16.3. pontban tárgyalt ODB ment funkció inverze. Ez viszamenti a BUSYS.INI -ben (ld.: 1.sz. melléklet) meghatározott helyről (alapértelmezett a floppy B:) a VSTAT alkönyvtárba a vonalstatisztikai adatokat. Itt ODB kiterjesztéssel jelennek meg, tehát végrehajtható rajtuk a JEGYEK BEGÖNGYÖLÉSE menüpont (ld.: alább 17.1.)

17.1. Kommunikáció menü, Jegyek begöngyölése menüpont

Ez a menüpont végzi a BUSYS pénztárgépről feltöltött és a VSTAT alkönyvtárba átmozgatott és gépszám plusz hónap napra átnevezett szöveges adatállományok adatbázissá való szervezését. A VSTAT alkönyvtárban lévő ODB kiterjesztésű adatállományok, a sikeres begöngyölés után OLD kiterjesztésűvé válnak. Amennyiben azonos gépszámra azonos sorszám kerülne feladásra a jegy nem göngyölhető be, hanem a VSTAT alkönyvtárban RES kiterjesztésű állományba kerülnek. Amennyiben az OLD állományokat ODB állományba átnevezzük, az állomány újra begöngyölhetővé válik. A begöngyölés megszakítható az Esc billentyű megnyomásával. A jegyek begöngyölését végrehajtva már használhatóak a Jegykezeléssel (10. pont) kapcsolatos funkciók, valamint a Vonalstatisztikával kapcsolatos lekérdezés (20. pont).

18.1. Kommunikáció menü, Clapok begöngyölése menüpont

Ez a menüpont alkalmas arra, hogy a begöngyölt jegyekből Clapokat állítson elő. A funkció végrehajtása során a napló és Clap információk jönnek létre. A Clapszám a gépkocsivezetôkód és a hónap, nap alapján képződik. A begöngyölés Esc billentyűvel megszakítható.

19.1. Kommunikáció menü, Clapok konvertálása menüpont

A begöngyölt Clapok konvertálhatóak a Székesfehérvári AV Soft CELSZ elszámolási rendszerébe DBASE formátumba. Ehhez a BUSYS.INI-ben beállított helyes paraméterek szükségesek. A létrejött állományok használata előtt a CELSZ rendszerben feltétlenül szükséges az újraindexelés végrehajtása. A program konvertáláskor a CELSZ rendszer SZIR alkönyvtárából veszi a személyi adatokat, ezért ott az aktualizált személyi törzsnek kell lennnie, mert a bevétel egységkódra, helyre való osztása nem lesz megfelelő. A program Jegyfajták karbantartása (9.1. pont) menüpontjában pedig a BEV mező biztosítja a bevételfajták helyes összerendelését a CELSZ rendszerrel.

20.1. Vonalstat menü, Lekérdezés menüpont

Ebben a menüpontban van lehetőség a vonalstatisztikai információk több szempont szerinti legyűjtésére és megjelenítésére. A jegyek begöngyölése után lehetőség van a tárolt adatok alapján oszlop diagrammban és táblázatos formában is a vonal és/vagy járat kiértékelésére. A lekérdezési szempontrendszer összeállításában a szűrőfeltételek több variációban is megadhatóak. A vonal megadása mindig kötelező, a többi feltétel opcionálisan kitölthető. Az időpont megadásánál nem kötelező a dátum megadása így akár például napszaki forgalom, vagy forgalomváltozás is megfigyelhető. Az oszlop diagrammban a tele mező a járati bevétel a nem teljesen kitöltött mező az utazott fő alakulását vázolja, a megállóhelyek sorszámának függvényében. A táblázat három oszlopa a megállónevekhez rendelten tartalmazza a járaton képződött bevétel a biztosítással csökkentett, árkiegészítéssel megnövelt bevételt, valamint az utazott főt.

A vonalstatisztikai számításnál a jegyen lévő felszállókódú megállóban bevételként jelentkezik a jegy ára, a leszállókódú megállóban pedig visszavonódik a járat bevételéből. Az utazott fő esetén a helyzet ugyanez.

21.1. Vonalstat menü, Vonalak járatozása menüpont

Ez a menüpont csak abban az esetben használatos, ha a BUSYS pénztárgép olyan verziója működik rendszerben, amely nem kéri be a járatszámot. Az elektronikusan tárolt jegy járat mezője üresen marad, ezt tölti ki ez a programmodul. Ennek a funkciónak a működése csak akkor indulhat, ha az Alapadatok menü Vonali adatok almenüjében a Járati adatok konvertálása menüpont (6.5. pont) már végre lett hajtva.

22.1. Segédprogram menü, Listák megtekintése

Itt van lehetőség azoknak a listáknak a megtekintésére, amelyek az LST direktoriban találhatók, és valamelyik listázó program által elkészítettek. Képernyőn meg tudjuk tekinteni ezeket a listákat, nyilakkal, ill. PgUp és PgDn, Home és End billentyűkkel mozogni tudunk ezekben a listákban.

22.2. Segédprogram menü, Listák nyomtatása menüpont

Itt választhatók ki azok a listák, amelyeket újból szeretnénk nyomtatni vagy nyomtatóra szeretnénk küldeni.

22.3. Segédprogram, Belépési kód váltás menüpont

Itt van lehetőség a belépési kódok megváltoztatására, törlésére és új felhasználók beléptetésére.

22.4. Segédprogramok, Színek állítása

Itt van lehetőség annak az összehangolására, hogy monochrom vagy színes monitort használunk, láthatóak legyen a beviteli mezők, illetve a menüpontokban lévő forró billentyűk, valamint az adatbeviteli mezőkben lévő forró billentyűk.

1. számú melléklet: BUSYS.INI állomány szerkezete

A BUSYS.INI állomány határozza meg a BUSYS program működési paramétereit.

A BUSYS.INI állomány alapértelmezett adatai az alábbiak

A sor száma A sor tartalma

1
data\jegy.dat

2
data\Clap.dat

3
data\claprec.dat

4
data\gkvez.dat

5
data\jfajta.dat

6
data\naplo.dat

7
data\jarat.dat

8
lst

9
work

10
swap

11
vstat

12
vonal

13
dijt

14
dijszab

15
Archiv

16
b:\

17
data\ckc

18
data\cnc

19
data\cnc_

20
data\ckc_

21
\borsod\szir\szemelyi

22
jarat\jarat.dbf

23
8

24
15500

A sorok értelmezése a következô:

1. A jegy adatállomány elérési útja és az adatállomány neve.

2. A Clap adatállomány elérési útja és az adatállomány neve.

3. A ClapRec adatállomány elérési útja és az adatállomány neve a Clapon lévô értékesített cikkeket tartalmazza

4. A gépkocsivezetô törzsadatállomány elérési útja és az adatállomány neve.

5. A jegyfajtákat tartalmazó adatállomány elérési útja és az adatállomány neve.

6. A Napló adatokat tartalmazó adatállomány elérési útja és az adatállomány neve.

7. A menetrendbôl átkonvertált járatokat tartalmazó adatállomány elérési útja és az adatállomány neve.

1-7. Az adatállományok BTRIEVE szerkezetűek.

8. A lista állományokat tartalmazó alkönyvtár neve és elérési útja

9. A feldolgozás közbeni munka állományokat tartalmazó alkönyvtár neve és elérési útja.

10. A vonalstatisztikai állományok feltöltésekori csere alkönyvtár. Tartalmaznia kell a CL kommunikációs programot.

11. A feltöltött vonalstatisztikai állományokat tartalmazó gyüjtő alkönyvtár. Az ODB kiterjesztésü állományok begöngyölésre várnak, a RES kiterjesztésű állományok hibás begöngyölésben már részt vett állományok, az OLD kiterjesztésü adatállományok sikeres begöngyölésben már részt vett, a ROS kiterjesztésű állományok hibás szerkezetűként feltöltött állományok, az S00 kiterjesztésű állományok kimentett állományok másolatai, (az S01-S99 is), az O1..O99 állományok begönyölésben többszörösen részt vett állományok másolatai.

12. A pénztárgép vonali adatait tartalmazó alkönyvtár. Ennek a könyvtárnak is tartalmaznia kell a CL programot.

13. A díj övezeti táblázatot és egyéb díjakat tartalmazó állományok gyüjtőhelye. Itt is rendelkezésre kell állnia a CL program egy példányának.

14. A vonali adatok konvertálásához alapadatként szolgáló AV Soft által előállított KTB és DBF kiterjesztésű állományok elérési útja.

15. Az archivált állományokat tartalmazó alkönyvtár.

16. Az ODB ment és ODB betölt menüpontok átviteli egységének elérési útja.

17,18 Az AV Soft CELSZ elszámolási rendszerének struktúráját tartalmazó üres DBASE állományok.

19,20 Az AV Soft CELSZ elszámolási rendszerének elérési útja plusz a konvertálás végén kívánt állománynév az év, hó nélkül.

21 Az AV Soft CELSZ elszámolási rendszerében a személyi adatokat tartalmazó DBASE állomány elérési útja és neve.

22. Az AV Soft Menetrendi rendszerében a járati adatokat tartalmazó DBASE állomány elérési útja és neve.

23. A vállalat azonosító kódja a VOLÁN Egyesülésben megállapítva.

24. APEH engedély száma.

Látogatók száma :