Ez a weblap Adobe Flash elemet tartalmaz, valamint ezek megjelenítéséhez a Javascriptek futtatását is engedélyezni kell!

Kérem töltse le a megjelenítéshez szükséges Flash Playert az Adobe honlapjáról és engedélyezze a Javascriptek futtatását.
 
Kiegészítés a Elszámoltatás BUSYS Pc-s programmal dokumentációhoz (1.3.1 . verzió)

Készült: Körös Volán Rt. 2000. július 21.
Készítette: Nagy Attila

A kiegészítés célja a BUSYS elszámoltatási rendszerbe illesztett EMKE pénztárgépek használata miatt történt program módosítások miatti használati szabályok dokumentálása.

1.2. Jegykiadó pénztárgépek adatleszedése, elszámolások leadása

Az EMKE jegykiadó pénztárgépeket a Körös Volán Rt. csak az elővételi pénztárakban illetve a rendszeres nem busz fedélzeti értékesítési helyeken használja. Az EMKE jegykiadó pénztárgépek az eladott jegyeket a sárga színjelzésű ún. személyi pakkban gyűjtik. Az adatleszedéshez ezekre a pakkokra van szükség.

FONTOS szabály, hogy leszedni célszerűen a LEZÁRT (Zárás kérése az EMKE gépen) lehet. Technikailag lehetőség van nem lezárt pakk leszedésére, de az adatok letöltését az elszámoltatás adat integritásának biztosítása érdekében lezárt pakkon kell elvégezni.

Az adatáttöltést javasolt a leszámolással együtt elvégezni. Azokon a helyeken, ahol nem személyhez kötött személyi pakkok (csoportos pakk használat) az adattárolás alapjai, célszerű legalább két naponta vagy akár minden munkanap a pakk nyitás előtt vagy a zárás után leszedni az adatokat.

Amennyiben egy nap napközben lezárunk az EMKE géppel és leszedjük a pakkot, majd tovább dolgozunk akkor az EMKE gépen több zárásból áll össze a napi zárás, de a BUSYS PC-s program már képes lesz egy napra göngyölni az adatokat.

Az EMKE gép NEM csökkenti a forgalmi értéket a rontott jegyek értékével.

1.4. Jegyfajták betűjelzése

Az EMKE gép jegyadatainak használatához szükséges a BUSYS-EMKE jegyfajta megfelelősségi táblázat megadása. Ezt az Alapadat / Jegyadatok / EMKE jegyfajták kezelése menüpontban egy szabadon szerkeszthető táblázattal lehetséges. Amennyiben nincs megadva ez a táblázat, vagy hiányos és nem rendel minden EMKE jegyfajtához egy BUSYS jegyfajtát a jegyadatok begöngyölésekor az EMKE jegyfajtákhoz a #E jel adódik.

2. A BUSYS elszámoltatás folyamata

2.1. Alapfogalmak, azonosítók képzésének szabályai

- Az EMKE jegyek nem rendelkeznek folyamatosan növekvő sorszámmal. Minden nyitás után 1-ről indul a jegysorszám, ezenkívül egy jegyen több jegyfajta is szerepelhet. Ezért a BUSYS rendszerben az EMKE jegyek begöngyölésekor egy jegysorszám képzést alkalmazunk amely a következő szabályok szerint működik:

- A nyitójegy sorszámát (ami folytonosan növekszik) 1000000 szorozva ehhez hozzáadva a nyitójegy utáni sorszám 100 szorosát és ehhez hozzáadva a jegyen belüli tétel sorszámát kapjuk az EMKE jegy BUSYS rendszerbeli sorszámát. Ezzel a képzésmóddal a nyitójegy után 4 számjegyen lehetséges a napi jegysorszám követése (egy nap maximum 9999 db jegy) és egy jegyen maximum 99 tételsor számolható. (pl. 33000101 33. nyitójegy 1. jegyének 1. tételsora, 33000102 33. nyitójegy 1. jegyének 2. tételsora, 33018101 33. nyitójegy 181. jegyének 1. tételsora). Ez a jegysorszám csak a tételes jegylistában látszódik teljes hosszában. A naplózáskor már csak a fő jegysorszám (nyitójegy*10000+sorszám) kerül. A tételbontás már nem szerepel.

- Mivel az EMKE jegysorszám képzett sorszám ezért nem ellenőrizhető a BUSYS gépeknél megszokott Elszámolás /Jegykezelése/ Jegyellenőrzés menüpontban.

6. Naplókezelés

A BUSYS PC program a naplózott tételek közül a pénztárgépből érkező sorokat megjeleníti a pénztárkönyv összesítőben. Maximum két pénztárgép száma fér el az oszlopban, amelyet a napló felhasználásban rögzített adatokból vesz. Ezt az EMKE és a Busys pénztárgépek esetében is kezeli.

Látogatók száma :