Ez a weblap Adobe Flash elemet tartalmaz, valamint ezek megjelenítéséhez a Javascriptek futtatását is engedélyezni kell!

Kérem töltse le a megjelenítéshez szükséges Flash Playert az Adobe honlapjáról és engedélyezze a Javascriptek futtatását.
 

1. A BUSYS elszámoltatás feltételei

1.1. Az elszámoltatni kívánt személyek adatainak pontos megadása

A BUSYS program Alapadat / Gépkocsivezetők almenü menüpontjaiban, minden elszámoltatni kívánt személy (tehát az elővételi és bizományosi értékesítést végzők is) adatait meg kell adni, ügyelve a 6 számjegyű kódok különbözőségére. Amennyiben külsős személy kódja megegyezik valamely cég dolgozó kódjával a külsős egyén kódját kell emelt (hónap vagy nap számának emelése) adattal felvinni.

Az alapadatokban rögzített 6 számjegyű kódot kell szerepeltetni a "C" elszámolási lapon, a forgalmi menetlevélen és a jegykiadó pénztárgép szalagján is.

A szolgálati hely megadásánál ügyelni kell arra, hogy az SZH adat mezőben a helyközi szolgálati hely szerepeljen azoknál a személyeknél akik helyközi jegyeladással foglalkoznak vagy foglalkozhatnak, még akkor is, ha helyi forgalomban dolgoznak. Az SZH2 adat mező a helyi szolgálati hely szerepeljen azoknál akik helyi jegyet is értékesíthetnek, akkor is ha helyközi forgalomban dolgozik az elszámolandó egyén. (pl. helyközi pénztárgépen helyi jegy kiadása).

1.2. Jegykiadó pénztárgépek adatleszedése, elszámolások leadása

A jegykiadó pénztárgépeket célszerű 2 napos sűrűséggel hétfőn, szerdán, pénteken adatleszedéssel kezelni. Az adatok minél előbbi bekerülése érdekében.

A gépkocsivezetők és elővételi pénztárosok az elszámolást és a napi bevételt egy időben és megfelelő határidő (48 óra munkanapok között, 72 óra máskor) betartásával kell leadják.

1.3. C elszámolási lap készítése

A gépkocsivezetők és az elővételi pénztárosok is egy napra egy C elszámolási lapot készítenek amelyen minden bevétel szerepel akkor is ha több pénztárgéppel dolgozott, vagy bérleteket, vagy más értékeket árult. Kivételt képeznek az átutalással fizetendő bérletek (ún. Hitelezett bérlet) melyet minden esetben külön C elszámolási lapon kell feltüntetni.

1.4. Jegyfajták azonos betűjelzése

Fontos, hogy az összes elszámoltató helyen azonos jelzésekkel ellátva szerepeljenek a jegyfajták, mivel a vállalati összesítések elkészítéséhez azonos összesítők elkészülte az alap. Ezért ezen jegyfajták módosítása csak vállalati elszámolást vezető személy engedélyével és tudtával végezhető. Az 1999.09.30.-án érvényben lévő jegyfajtákat az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. A BUSYS elszámoltatás folyamata

2.1. Alapfogalmak, azonosítók képzésének szabályai

- C elszámolási lap azonosítója továbbiakban C-lap száma amely az elszámoltatandó személy 6 számjegyű kódja valamint a bevétel képződésének dátum hó napja alkotja. (pl. xxxxxx0917 xxxxxx kódú személy 9. hó 17.-ei elszámolása). Kivételt képeznek azok az esetek amikor egy napra több C elszámolási lapot kell kezelni, (vagy azért mert nem helyesen több C lapot adott le az egyén vagy azért mert az 1.3 pontban említett hitelezett bérlet eladását másik C lapon kell elszámolnia), ekkor a C elszámolási lap jobb felső sarkában szereplő sorszámot kell használni. (ld. még 5. fejezet Hibajavítás)

- A pénztárkönyv sorszám szerkezete a pénz és elszámolás leadásának napján képzett azonosító, amely első száma a napi sorszám a perjel után álló szám az elszámolás napja.

- Semmilyen bevételi fajtánál nem kezeljük külön az áfa tartalmat (pl. bérlet tok). Az áfa kezelését a jegyfajtáknál megadott áfa százalékkal a program automatikusan végzi. Ugyanez vonatkozik a biztosítási tartamra is.

- Az adatfeldolgozás szempontjából a pénztárkönyv felvitel és a C-lap felvitel (módosítás) sorrendje tetszőleges. A program összerendeli az azonos C-lap szám, illetve a pénztárgép esetében a személyi kód és dátum alapján az adatokat.

2.2. Pénztárkönyvi adatok felvitele

A bevételi pénztárkönyv adatainak rögzítésére és kezelésére az Elszámolás / Pénztárkönyv kezelés almenü menüpontjai alkalmasak.

A pénztárkönyv adatainak rögzítésekor a pénztárkönyv szám, az elszámolandó személy kódjának és a C elszámolási lap dátumának megadása után a program ellenőrzi, hogy van-e arra a napra már feladott C lap.

a., Amennyiben nincs C lap , a program jelzi ezt és lehetőség van lerögzíteni a C lap fejléc adatokat (C lapszám, C lap dátum, személy kódja) és a pénztárkönyvi adatokat (pénztárkönyv sorszám, befizetések, befizetés dátuma).

b., Amennyiben a megadott napra van lerögzített C lap megjelenik a C lap száma a C lapon lévő terhelés és amennyiben már volt befizetés rajta a befizetett összeg és dátum is. Amennyiben több lerögzített C lap is szerepel a listában ki kell választani azt a C lapot amely a pénztárkönyv soron befizetésre került. Figyelem, a hiánybefizetés pénztárkönyvi sorainak rögzítését a 2.4 pont alatt taglaljuk. Nem szabad a hiánybefizetéssel felülírni az eredeti befizetést.

c., Azokban az esetekben amikor egy napra több C elszámolási lap is létezik (pl. 1.3 pontban említett hitelezett bérlet elszámolás, vagy az elszámolandó személy véletlenül több C elszámolási lapot adott le ), az elsőt az a., pontban tárgyalt módszerrel lerögzíthetjük, de a továbbiakat már csak az Elszámolás / Pénztárkönyv / Előzetes felvitel menüpontban a C lap jobb sarkában lévő C lap azonosítóra lehet rögzíteni, mivel az Elszámolás / Pénztárkönyv / Felvitel menüpontban az elsőként felvitt C lap jelenik meg és csak annak az adatait lehet átírni.

A pénztárkönyv felvitelekor a bevételi pénztárkönyv bevétel fajtája az irányadó (készpénz, hitelezett). A később átutalással fizetendő bérletek értékét az Utalt1 rovatban, a turista jegyek szelvényértékét a Szelvény rovatban kell feltüntetni.

2.3. C elszámolási adatok feladása, felvitele

2.3.1. C elszámolási lapok jegykiadó pénztárgépről

A jegykiadó pénztárgépek adatletöltése után először a Kommunikáció / Jegyek begöngyölése menüponttal jegyadatokat képez a program a pénztárgép adatokból, majd a Kommunikáció / Clapok begöngyölése menüponttal a program egy gépi C-lapot képez, amely a 2.1. pontban leírtaknak megfelelő C-lapszámmal fog rendelkezni és tartalmazni fogja az elszámolandó személy egy napi összes pénztárgépen képződött terhelését. A C-lapok begöngyölésekor megadható dátum intervallum, szolgál arra, hogy ne göngyöljük fel csak azon jegyeket gépi C-lappá melyekre szükség van. Amennyiben egy nap teljesen egyeztetve lett és kézi felvitellel minden adata rendbe lett rakva akkor azon napot már ki kell hagyni a Clapok begöngyöléséből. (pl. Bp.-I javítóban lévő leszedetlen adatú gép esetén kézzel feladott clapra a visszaérkező gép adatai ne duplázódjanak be.).

Amennyiben az adott napnak már van lerögzített pénztárkönyv adata a program összekapcsolja a felgöngyölt C-lapot és a befizetést, majd automatikusan hiányt vagy többletet képez az adatbázisban.

Ha egy adott napra egy személyre vagy kézzel, vagy géppel feladott C lap már létezik és azon terhelési összeg van a program figyelmeztetést küld a gépi C lapok előállítása során, melyben megjelöli, a már feladott C lapon lévő terhelés összegét és rákérdez, hogy a felhasználó rá akarja-e göngyölni mégis az éppen talált összeget, vagy nem. Ilyen esetben megvizsgálandóak az alábbi szempontok:

- Már korábban kézzel lerögzített és rendbe rakott C lapról van szó az adatokat nem szabad rágöngyölni.

- Korábban bérletes, vagy más pénztárgépről érkezett adat van a régi C lapon, az aktuális adatokat rá lehet göngyölni.

2.3.2. C elszámolási lapok kézi rögzítése

A jegykiadó pénztárgéppel nem rendelkező gépkocsivezetők és az elővételi pénztárosok, valamint a bizományosi értékesítést végzők gépi C lapját vagy a pénztárkönyv felvitelekor (2.2. a., pont ) már előzőleg feladott adatok alapján az Elszámolás / C lapok kezelése / Módosítás menüpontban lehet rögzíteni, vagy azon esetekben ahol semmilyen pénztárkönyvi felvitel még nem volt az Elszámolás / C lapok kezelése / Felvitel menüpontban rögzíthető le.

2.3.3. Clapok adatainak egyeztetése

C elszámolási lapok és a gépi C lapok egyeztetése:

Minden BUSYS programban feladott C lapot de kiemelt figyelemmel azoknál az eseteknél, ahol az elszámoltatandó személy pénztárgépen kívüli értékesítést is végez szüksége az Elszámolás / C lapkezelés / Módosítás menüpontban kell egyeztetni a gép által kezelt C lapon szereplő és a C elszámolási lapon szereplő adatokat, szűkség esetén kiegészítve a gépi C lapot (pl. bérleteladás, K-7) Ugyanitt kell elvégezni az elszámoltató által jóváírt, lerontott jegyek miatti adatmódosítást.

2.4. Hiánybefizetések felvitele

2.4.1. Hiány befizetés rögzítése az aktuális hónapon belül

Az elszámoltatandó személy hiány befizetését a hiány keltezésének napja szerint az Elszámolás / C lapkezelés / Módosítás menüpontban adható fel. Kitöltendő a Hiány befizetés pénztárkönyv száma (Hpénztk mező), Hiány befizetés mértéke (Hiánybef mező) és a Hiány befizetés dátuma (Hbefdátum mező).

2.4.2. Előző havi hiány befizetésének rögzítése

Az előző havi befizetett hiány összegének felvitelekor az előző hó utolsó napját adjuk meg az aktuális esedékességi dátumként a 010101 személy kódjára, a megjegyzés mezőben Befizetett hiány megnevezéssel.

/ pontosítani kell, az ok, hogy a C lap gkvezetője 010101 lesz, de a befizetést a hiány mezőbe vagy rendesbe kell írni /

2.5. Napi zárás és egyeztetések

2.5.1. Pénztárkönyv napi egyeztetés

A napi bevételt le kell egyeztetni az Elszámolás / Pénztárkönyvkezelés / Pénztárkönyv összesítő / Összesítő menüpontban lekérhető listával, melyet az ellenőrizendő nap dátumát megadva intervallumként lekérhetünk. Lényeges szempont az egyeztetésnél, hogy a fizetési rovatok (készpénz, szelvény, hitelezett, utalt, kártya) külön-külön is meg kell egyezzenek a valóságos leszámolt értékekkel. Hibajavítás: 5.1 pontok.

2.5.2. Pénztárkönyv és C-lap egyeztetés

Az alábbi listáknál a megfelelő napi intervallummal és szolgálati helyre kell szűrni.

Lekérendő listák:

- Elszámolás / C lap kezelés / Összesítő (C lap összesítő lista)

- Elszámolás / C lap kezelés / Számadás lista (Számadás lista)

- Elszámolás / Pénztárkönyv kezelés / Pk ellenőrző (Pénztárkönyv ellenőrző)

- Elszámolás / Pénztárkönyv kezelés / Pénztárkönyv bontó / Befizetési dátumra (Pénztárkönyv bontó befizetés dátumra)

- Elszámolás / Pénztárkönyv kezelés / Pénztárkönyv bontó / C lap dátumra (Pénztárkönyv bontó C lap dátumra)

Ellenőrizendő:

- C lap összesítő végösszeg sora megegyezik-e a számadás lista végösszesenjével. Hibajavítás: 5.2. pont

- C lap összesítő jegyfajtánkénti sorai megegyezik-e a számadás lista jegyfajtánkénti összesenjeivel. Hibajavítás : 5.3 pont

- C lap összesítő végösszeg sora megegyezik-e a pénztárkönyv bontó befizetés dátumra lista végösszesenjének és a pénztárkönyv ellenőrző hiány összesenjének összegével. Hibajavítás : 5.3 pont

-

- C lap összesítő végösszeg sora megegyezik-e a pénztárkönyv bontó C lap dátumra lista végösszesenjének és a pénztárkönyv ellenőrző hiány összesenjének összegével.

2.5.3. Helyi jegyek egyeztetése

Lekérendő az Elszámolás / C lap kezelés / Összesítő lista a helyi szolgálati hely szűrővel. Az összes helyi bevételi fajtát visszaosztással kell ellenőrizni, hogy az összeg egész darabszámú jegy árát tartalmazza-e. Amennyiben nem, akkor az arra utal, hogy elütés történt az adatrögzítésnél.

2.5.4. Hitelezett menetjegyek egyeztetése

- Elszámolás / C lap kezelés / Összesítő listában lévő hitelezett (O betű jel ) jegyfajtának darabszámának és összegének egyeznie kell az adott időszakra hitelezett (MEP) szelvények darabszámával és értékével.

2.6. Dekád zárás

Megegyezik a 2.5. pontban taglalt zárásokkal, egyeztetésekkel, de a megadandó dátum intervallum az 1.-től 10.-ig , 11.-től 20.-ig és 21.-től hónap végéig.

3. A BUSYS elszámoltatás havi zárása

A havi zárást akkor lehet megkezdeni, ha minden nap és dekád zárása hibamentes volt, valamint a 1.-től hónap végéig lekért 2.5 pontban taglalt listák és egyeztetések is kifogástalanok.

A BUSYS elszámoltatási rendszer havi zárása az alábbi listák lekéréséből és leadásából áll:

1. Elszámolás / Havi zárás / Bevételek összesítője

2. Elszámolás / Havi zárás / Pénztárkönyv ellenőrző / Pkell hiánylista

3. Elszámolás / Havi zárás / Pénztárkönyv ellenőrző / Befizetendő hiánylista

4. Elszámolás / Havi zárás / Pénztárkönyv összesítő / C lap dátum szerinti össz. csak napra

5. Elszámolás / Havi zárás / Pénztárkönyv bontó / C lap dátum szerinti össz. csak napra

4. A BUSYS elszámoltatás ellenőrzése

Amennyiben a napi és dekád egyeztetések kifogástalanok, akkor az elszámoltatási rendszer teljesen zárt ezért külön belső bevétel ellenőrzésre nincs szükség. Ellenőrzi lehet viszont a jegykiadás alap bizonylatait jelentő dokumentumokat (C elszámolási lapok, másodpéldány jegyszalagok, tőpéldányok), ezekhez az ellenőrzésekhez az Elszámolás / C lapok kezelése / Megtekintés menüpont illetve az Elszámolás / Jegykezelés / Jegylista tételes menüpont használható.

A BUSYS pénztárgép APEH ellenőrzése során a fekete doboz tartalom ellenőrzését az alábbi lépésekben kell elvégezni:

1. A számadás naponta gépenként kiíratott fekete doboz tartalommal indul.

2. Fekete doboz kiíratása a megadott dátumra vagy dátum intervallumra , az azt megelőző gép által dolgozott napra, és az azt követő gép által dolgozott napra. (Célszerű dátum (dátum intervallum) +/- 5 napot kiíratni.)

3. Az aznapi forgalomhoz tartozó zárás kiválasztása az alábbi ismeretek szerint:

­ amennyiben az előző nap volt munkavégzés, és nincs teljes értékű zárás, valamint az aznapi zárás több, mint egy tételsorból áll, akkor az első zárás sor az előző naphoz tartozó automatikus zárás, mivel a pilóta nem zárt le legutóbbi munkavégzésekor,

­ amennyiben a keresett napon nincs zárás és a szerviz nem igazolt javítást, amely a fekete dobozt érintette, a következő napon pedig több sorból áll a zárás, akkor a következő napon zárt a pénztárgép, mivel a használó elfelejtett munkavégeztével lezárni,

­ amennyiben egyik fenti eset sem áll fenn és a napi zárás több tételből áll, akkor a tételeket össze kell adni, mert több használó dolgozott a géppel és mindegyik műszakvégeztével zárást kért.

­ abban az esetben, ha a gépkocsivezető sohasem zár a munka végeztével a fekete doboz következő zárásában szerepel az előző feladatvégzés bevétele.

­ a legegyszerubb esetben minden nap egy gépkocsivezető egy zárasa szerepel amely közvetlenül megegyezik az aznapi gépkocsivezető pénztárgép zárásával.

4. Gépen stornózott jegyek levonása a gép-bruttóból.

Ez kikereshető a gépszámra lekért tételes jegylistából, vagy napi gékocsivezető összesen listából, a BUSYS PC-s programból, vagy a leadott napi anyagban levő stornó jegyek összeadásából. Ezeket a stornó jegyeket be kell tudni mutatni, mert csak akkor korrigálható a fekete doboz értéke velük.

5. Kézi javító tételek elszámolás vezető jóváírása, szerviz módosító érték.

A számadás vezetője által jegyzőkönyvön jóváírt, vagy rontottnak elfogadott tételek, vagy a szerviz által közölt javítások miatti módosítások, melyeket másodpéldány szalaggal is alá lehet támasztani.

6. A géppel dolgozott gépkocsivezető(k) napi pénztárgéppel eladott bruttóinak egyeznie kell a 4. pontban kiszámolt összeggel.

A BUSYS programból lekérhető, vagy a gépi napló által összegyűjtött értékek summájával nyerhető forint összeg.

7. A gépkocsivezető napi forgalmának felbontása jegyfajtáként.

A gépi zárások szerint a jegyet kiadó jegyfajtánkénti tételes bevétel megbontása, melynek alapbizonylata a másodpéldány. Ez a tételes jegyfajtánkénti bevétel megegyezik az 5. pontban a gépkocsivezető napi pénztárgépes forgalmával.

Teljesáru, 50 %-os 67.5%-os 90%-os. Kutya és poggyász jegy pótdíj, pénztárgéppel kiadott helyi jegy (2,6,7,8,9.a,12.a oszlopok)

8. Plusz tételek hozzáadása.

Azon tételek hozzáadása melyek NEM pénztárgéppel lettek eladva.

Helyközi forgalomban: Havi dolgozó bérlet, félhavi dolgozó bérlet, tanuló bérlet (3,4,5 oszlopok).

Helyi forgalomban: helyi kézzel eladott menetjegy, egyvonalas összvonalas kétheti-felmutatós, tanuló, nyugdijjas bérlet, pótdíj (12,13,14,15,15.a,16,17 oszlopok).

Egyéb bevételek: Bérlet igazolványok, tokok, menetrendek, elszámolási többlet. (E1,E2,E3,10/18 oszlopok).

9. Gépkocsivezető teljes napi eladásának összesítése.

A 7. pontban részletezett bevételek, valamint a pénztárgépes forgalom hozzáadásával képződik a gépkocsivezető teljes bevétele.

10. Pénztárkönyvvel való összevetés.

A 8. pontban gépkocsivezetőnként summázott bevételt kell a pénztárkönyvben leadott összeggel összevetni.

11. Minden gép minden napjára, valamint a napon belül minden a géppel dolgozott gépkocsivezetőre el kell végezni ezt a felbontást.

12. Az olyan jegyeladások esetében, ahol nincs pénztárgépes forgalom a gép bruttó összevetés kimarad, de a 0-18 E1,E2,E2 oszlopokban a bevételt fel kell tüntetni.

13. A napi gépkocsivezetőnként jegyfajtákra kibontott bevételt oszlopok szintjén 1-18 E1-E3 -ig függőlegesen összegezni kell. Ez adja egy nap árkiegészítés szempontjából felbontott bevételét.

14. Ezeket a napi számadási sorokat az egész hónapra összegezve megkapható a szolgálati hely teljes havi árkieg alapot képző bevétele.

15. A szolgálati helyek havi számadási sorait összegezve képződik a vállalati számadás, melyhez a nemzetközi, szerződéses és egyéb tételek feladása után áll elő a teljes vállalati árkieg számitás alapját is képező bevételi adat.

5. A BUSYS elszámoltatási hibák kezelése

5.1. Elszámolás / Pénztárkönyvkezelés / Pénztárkönyv összesítő / Összesítő listában az összesen mező megegyezik a bevétellel, de a készpénz, hitelezett, szelvény, rovatok nem a tényleges értéket mutatja. Ebben az esetben valamelyik C-lapon a pénztárkönyv rögzítése során rosszul lett feladva a befizetés összege. Pl. utalt összeg lett készpénzesként beírva, vagy hitelezett készpénzesként beírva. Le kell szűkíteni a hibát egy napra, ha ez dekádban vagy havi listán jelentkezett, majd az aznapi tételes pénztárkönyv összesítőn minden sort újra ellenőrizni kell. A hibát az Elszámolás / C lapkezelés / C-lap módosítás menüpontban kell javítani.

5.2. C lap összesítő jegyfajtánkénti és végösszesenje nem egyezik meg a számadás lista jegyfajtánkénti és vegösszesenjével

2.3.3 pontban lévő egyeztetés végrehajtása

5.3. C lap és pénztárkönyv egyeztetésnél való eltérések

Az Elszámolás / Pénztárkönyv / Pk ellenőrző lekérésében a hiány, többletek egyeztetése és ellenőrzése

5.4. Clap szám nem egyezik meg a keresett C lapszámmal

Pénztárkönyv felvitelnél elütötték a dátumot, vagy a kódot.

5.5. C lap begöngyölésekor nem találja meg a pénztárkönyv oldalt két külön C lapon van a terhelés és a befizetés

5.6. Befizetési dátum elírás

Elszámolás / C lap kezelés / Módosítás

Látogatók száma :